Image Alternative text

O projektu

 

Již více než 15 let podporujeme v Transitions  kvalitní žurnalistiku. Historie i zkušenost ukázala, že dezinformace, propaganda a tzv. fake news byly denním chlebem novinářů a společností v mnoha koutech východní Evropy, postsovětském regionu a střední Asii dávno předtím, než se z těchto pojmů staly trendy výrazy.

Jejich aktuální význam však přitáhl pozornost odborníků, novinářů a vědců, kteří spojili své expertizy a podíleli se na vzniku celé řady unikátních analýz, manuálů a spolupracujících iniciativ. V roce 2017 jsme uspořádali intenzivní kurz pro české studenty žurnalistiky. Během tří workshopů a 10 online lekcí měli možnost se přiučit od současných světových špiček v oboru verifikace informací a fact checkingu. Shromáždili jsme řadu materiálů a online videolekcí, které překládáme do českého jazyka a zpřístupňujeme je na těchto stránkách pro všechny, kteří hledají účinné návody pro boj s dezinformacemi a propagandou.

Děkujeme kolegům z First Draft a Evropského centra pro žurnalistiku za svolení jejich materiály používat a za jejich podporu během celého kurzu.

Pokud se s námi chcete spojit, pište na jaroslav.valuch (at) tol.org.