Image Alternative text

Etické principy při investigaci v digitální éře

Publikováno: 06/11/2017

Autorem článku publikovaném v Příručce verifikace pro investigativní novináře organizace Evropské centrum pro žurnalistiku je ​Fergus Bell. 

Fergus Bell je vedoucím pro partnerství a inovace zpravodajství v Social Asset Management (SAM), platformě, která se zabývá hledáním relevantních zpráv na sociálních sítích a vyprávěním příběhů. Do SAM přešel z agentury The Associated Press, kde vedl jako redaktor mezinárodních sociálních sítí celosvětový projekt odebírání a ověřování obsahu generovaného uživateli na platformách AP. V 2013 spoluzaložil komisi v rámci Online News Association, v níž osobnosti žurnalistiky zkoumaly etiku a standardy obsahu generovaného uživateli (UGC) a digitálního shromažďování zpráv. Bell promoval na University of Leeds a pracoval také v ITN, CNN a rozhlasových stanicích po celé Velké Británii.    

Obsah generovaný uživateli (user-generated content – UGC) zaujímá stále větší roli v každodenním zpravodajství, přičemž o tom, které příběhy a zkušenosti budou takto veřejně sdílet, rozhodují samotní uživatelé. Je proto třeba s nimi pracovat a nastavit určité etické standardy přijatelné pro nás i pro čtenáře/diváky a také hledat způsoby, jak s uživateli rozvinout vztah. Náš přístup přitom musí být etický – aby mohl být udržitelný.

Jednotlivci (uživatelé) se na zpravodajství mohou podílet dvě způsoby: v tom prvním mohou novináři uživatele cíleně zapojit do reportování a referování o událostech. Takový přispěvatel bude často loajální, bude vytvářet obsah v souladu se stylem daného média a bude svědomitý.

Druhý typ přispěvovatele bychom mohli označit spojením „náhodný novinář“. Může to být očitý svědek nějaké události nebo někdo, kdo zná důležité informace, které mohou pomoci při investigaci. Může se stát, že dotyčný nemusí asistovat novinářům vědomě. Tyto typy přispěvovatelů často nemají skoro ani ponětí o tom, že to, co nabízejí, ať už nevědomky nebo ne, může mít pro novináře hodnotu. To platí obzvláště v kontextu investigativní žurnalistiky.

Tato kapitola se bude zabývat klíčovými otázkami etiky a standardů shromažďování zpráv ze sociálních sítí a při práci s obsahem generovaným uživateli.

Vstup do soukromých komunit

Pro posun při investigaci mohou mít zásadní význam komunity s různým charakterem soukromí – blogy, skupiny na Redditu či Facebooku. Komunitou v tomto slova smyslu může být i veřejný účet na YouTube, který uživatel používá ke sdílení videí s přáteli a rodinou, protože je materiál sdílen jen s konkrétními lidmi, předpokládá uživatel určitou úroveň ochrany soukromí. Klíčovým úkolem je uvažovat nad tím, jak svou činnost vidí sám tvůrce obsahu, nikoliv jak ji vnímáte vy. Toto uvědomění vám pomůže v uplatnění toho nejcitlivějšího a nejetičtějšího přístupu.

Hlavním problémem pravděpodobně bude to, jak se při komunikaci v rámci těchto komunit označíte. V rámci vaší organizace je třeba zvážit dvě věci týkající transparentnosti.

 1. Kdy je anonymita přijatelná? – Uživatelé na platformách jako Reddit a 4Chan jsou většinou anonymní, takže může být přijatelné zahájit konverzaci, aniž byste se museli označit jako novinář. Nicméně pokud hodláte dělat víc než jen sledovat něčí konverzace, nastane pravděpodobně chvíle, kdy bude vhodné se představit a sdělit vaši profesi. Pokud chcete takovou platformu využít, toto dobře zvažte.

 2. Kdy je anonymita nežádoucí? – Sítě jako Facebook a Twitter jsou často užitečnější při předávání zpráv, protože je zde větší pravděpodobnost, že lidé budou používat skutečná jména a identitu. V tomto typu prostředí je anonymita novináře méně žádoucí. Opět platí, že pokud se jen díváte (spíše než účastníte konverzací s jednotlivci), pak je otevřenost a upřímnost často nejlepší cestou vpřed.

Vždy budou existovat výjimky z pravidla. To platí v momentě, kdy je třeba se rozhodnout, zda je vhodné utajit svou profesi v reálném životě. Vypracujete-li si zásady ještě předtím, než je budete potřebovat, vždy tím získáte ty nejlepší výsledky. Pak můžete jednat s vědomím, že váš přístup byl řádně promyšlen.

Zajištění povolení

Žádost o povolení  používáním obsahu od tvůrců UGC pomáhá vytvářet a udržovat pověst vaší organizace jako té, která uplatňuje férový přístup. Zajištění povolení ám také pomůže s potvrzením, že používáte obsah od původního zdroje. To vám může v dlouhodobém horizontu ušetřit starosti. Všechny hlavní sociální platformy mají jednoduché metody pro rychlou a přímou komunikaci s uživateli.

Komunikace s jednotlivci je – samozřejmě – důležitou částí ověřovacího procesu. To znamená, že samotný akt dotázání se na povolení otevírá potenciální zdroje doplňujících informací nebo dokonce obsahu, ke kterému byste se jinak nedostali.

Otázka zaplacení za obsah je zvláštní kapitola, kterou si vaše organizace musí rozhodnout sama. Je ale jisté, že zajištění povolení a následné jmenování zdroje je novou „měnou“ pro obsah generovaný uživateli. Claire Wardle o tom bude mluvit v následující kapitole.

Správa a bezpečnost přispěvovatelů

Příspěvky uživatelů (diváků, čtenářů, posluchačů…) / přidělování úkolů

Shromažďujete-li obsah od vašich uživatelů (jinak tedy konzumentů médií) prostřednictvím žádostí nebo úkolů, pak je třeba vzít v úvahu několik etických otázek. Hlavní z nich je vaše zodpovědnost za jejich bezpečí. Při navrhování zásad pro tuto oblast byste se měli zamyslet nad následujícími body:    

 • Představuje pro někoho úkol riziko?

 • Mohl by se jednotlivec dostat příliš blízko k nebezpečné události nebo k lidem, kteří mu mohou ublížit?

 • Jaká je vaše zodpovědnost vůči osobě, která došla k újmě během provádění úkolu, který jste zadali?

 • Jak budete tuto osobu identifikovat v publikaci nebo v přenosu?

 • Jaký vliv má zadaný úkol na upřímnost/autenticitu obsahu, oproti něčemu, co vzniklo samovolně?

Objevený obsah

Výše zmíněné otázky také platí pro lidi, jejichž příspěvky jste objevili, oproti těm, které vám byly zaslány. Avšak v případě náhodných novinářů existují další otázky, kterými je třeba se v rámci organizace zabývat. Ty vám pomůžou vytvořit zásady pro komunikaci s nimi a pro použití jejich obsahu:

 • Uvědomuje si přispěvatel, jaký dopad na něj může mít sdílení obsahu s médii?

 • Myslíte si, že ten, kdo obsah zveřejnil, věděl, že jeho obsah je dostupný pro organizace jako je ta vaše?

 • Myslíte si, že měl v úmyslu ho sdílet jen se svou osobní sítí přátel a rodiny?

 • Pro něco, co je obzvlášť zpravodajsky cenné: jak můžete získat kontakt na přispěvatele anebo povolení použít obsah, aniž byste na něj vyvíjeli nátlak z pozice mediálního průmyslu?

 • Jak můžete citlivě komunikovat s jednotlivci, kteří mají něco zpravodajsky cenného, ale jsou třeba v situaci, která jim způsobila otřes nebo ztrátu?

 • Přinese zveřejnění obsahu identifikaci jejich bydliště nebo jinou osobní informaci, která jim může způsobit újmu nebo je jinak ovlivnit?

Zvolení etického směru pro budoucnost

Online News Association (ONA) má několik iniciativ, které se zabývají mnoha problémy, jež nastínila tato kapitola. Cílem je vytvořit takové zdroje, které novinářům všech typů zpravodajských organizací umožní zvolit si etický způsob jednání v budoucnu.

Po domácku sestavený kodex etických otázek od ONA umožňuje zpravodajským redakcím sestavit personalizovaný etický kodex. V ONA byla vytvořena pracovní skupina zabývající se obsahem generovaným uživateli (UGC), aby přivedla osobnosti napříč novinářskou komunitou k diskusi nad výzvami a možnými řešeními etických otázek, které vznikají rostoucím využitím zpráv ze sociálních sítí a UGC.

Skupina se zaměřuje na tři specifické oblasti:

 • Může se obor shodnout na etické chartě pro UGC?

 • Můžeme pracovat s diváky/čtenáři/poslouchači/uživateli a snažit se pochopit jejich potřeby, frustrace a obavy?

 • Můžeme více chránit své novináře, kteří pracují s UGC?

Ti, kdo mají zájem o členství v této pracovní skupině, se mohou připojit k naší Google+ komunitě.

Příručka o konspiračních teoriích

Konspirační teorie v kostce. Poznatky z výzkumů autoři přetavili v soubor srozumitelných poznatků, tipů a doporučení. Dozvíte se také, jak nejlépe reagovat, když někdo konspirace šíří. To vše v českém jazyce.

Covid, fámy, konspirace a česká společnost

Zhruba 40 % Čechů a Češek, kteří používají internet, věří několika častým fámám a konspiracím o epidemii covid-19. Počet lidí, kteří ztratili důvěru v oficiální informace, ve zpravodajskou službu mainstreamových médií a kteří si myslí, že neexistuje způsob, jak najít pravdu a že nikomu nelze důvěřovat, za uplynulý rok výrazně vzrostl. Jaká jsou nejdůležitější zjištění o dopadech covidových konspirací a dezinformací na českou společnost a co se s tím dá dělat?

Příručka pro vyvracení nepravdivých informací

Vše, co potřebujete vědět o účinném vyvracení nepravdivých informací. Poznatky z výzkumů autoři přetavili v soubor srozumitelných tipů a doporučení. Dozvíte se také, zdali platí představa, že se vyvracení dezinformací může vymstít.